new-logo
golfglede

Personvernerklæring


Nettbasert behandling av personopplysninger

Denne personvernerklæringen gjelder for behandlingsansvarlige nettsider som samles inn på www.bliengolfer.no

Behandlingsansvarlig Norges Golfforbund 870 303 572, er behandlingsansvarlig for virksomhetens personopplysninger.


Forklaring

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn og kontaktinformasjon, e-postadresse, IP-adresse, bilde, adferdsmønster, kjøpshistorikk eller informasjon om interesser.

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes.
Behandling er all behandling av personopplysninger er enhver bruk av personopplysninger, som for eksempel registrering, sammenstilling, lagring og utlevering.


Hva personopplysningene brukes til

Personopplysningene:
 • Sendes til den valgte golfklubb for viderebehandling
 • Oppbevares for statistikk ut inneværende år

Golfklubben mottar alle registrerte opplysninger for å kunne aktivere medlemskap, sende faktura, samt kontakte aktivt medlem for tjenester og produkter i avtaleperioden. 

Vi tar kun kontakt basert på legitim interesse og informasjon som du frivillig gir oss, vi henter ikke inn informasjon for dette formålet fra tredjeparter.
Det rettslige grunnlaget for formål er vår berettigede interesse i å kunne tilby, videreutvikle og drive våre produkter og tjenester.


Hvilke personopplysninger behandles

Avhengig av hvilken informasjon du gir oss, hvordan du bruker våre tjenester, og hvilke tillatelser du gir oss, har vi disse opplysningene om deg:

Navn, adresse, medlemskategori, alder, fødselsdato, e-post og telefon.


Vi samler inn opplysninger fra:

Statistikk
Vi samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på www.bliengolfer.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Nettside Skjemaer
Nettsiden bruker forskjellige skjemaer som registrerer forskjellige opplysninger avhengig av hvilken informasjon bruker ønsker å oppnå til hvordan bruker ønsker å bruke våre tjenester og produkter.

Informasjonskapsler:
Vi har ingen installerte informasjonskaplser på løsningen utover nettleserens standard.

Slik Administreres Informasjonskapsler https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/
Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å bruke nettstedets skjemaer. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.


Hvem deler vi personopplysninger med

Vi deler personopplysninger med klubben som du har valgt å inngå avtale med.

Leonberg Reklamebyrå er nettsidens databehandler, og er vår leverandør for utvikling og vedlikehold av nettstedet.

Destino er underleverandør for Leonberg for utvikling, drift og vedlikehold av Destinet CMS Programvare. En egen databehandleravtale regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles. Nettstedet, lagres på egne servere som driftes av Destino. Det er kun Leonberg og Destino som har tilgang til opplysningene som samles inn.


Hvor lenge lagrer vi personopplysninger

Vi lagrer opplysninger om deg, kun så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for, eller dersom vi er pålagt å lagre opplysningene. Opplysningene vil slettes eller anonymiseres når de ikke lengre er nødvendige for å oppnå formålet. Under er en oversikt over hvor lenge vi lagrer dine opplysninger:Skjema på nettsidene:
 • Skjema lagrer din informasjon på våre nettsider i ut inneværende år.
 • E-post slettes som lenger ikke er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen.
 

Dine rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Norges Golfforbund har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. Du kan ha rett til å be oss å:
 • Gi deg ytterligere informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.
 • Gi deg en kopi av personopplysninger om deg.
 • Oppdatere dine personopplysninger.
 • Slette opplysninger som vi ikke lengre har grunnlag til å oppbevare.
 • Begrense eller stoppe behandlingen av dine opplysninger
 • Gi deg opplysninger du har gitt til oss i en strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format eller, der det er teknisk mulig, be oss om å overføre disse til en annen virksomhet.
 • Trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt oss.

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet. Før du eventuelt gjør dette, vil vi gjerne at du kontakter Norges Golfforbund slik at vi kan besvare dine spørsmål eller oppklare eventuelle misforståelser.


Avvik, analyse av avvik og tiltak

Dersom behandlingen av personopplysninger skyldes brudd på datasikkerheten, meldes dette til Datatilsynet innen gitt frist. Hvis det ikke er mulig å avdekke omfanget innen gitt frist, sendes avviksmelding trinnvis til Datatilsynet.


Kontaktinformasjon

Hvis du ønsker å komme i kontakt, kan du benytte følgende kontaktinformasjon:
Norges Golfforbund