new-logo
golfglede

VTG e-kurs modul

Registrer klubben i skjema nedenfor.

Alle feltene må fylles ut. Etter regisstrering vil det sendes ut e-post til klubbens kontakt-epost med link til løsningen og litt generell informasjon. Dersom det er ønskelig for klubb å koble opp loopify for automatisk start av nyhetsbrev til alle som har gjennomført E-kurset - kryss av for "Loopify i skjema.


Grass2